مطالب

آخرین مطالب وبسایت در زیر آمده است. جهت مشاهده همه مطالب میتواند از منوی سمت راست موضوعات را دنبال کنید.

 • متن «نبوت محمدی و هویت مسلمانی (1)»
  ارسال شده در چهارشنبه 28 مهر 1395 مصاحبه متن زیر مکتوب شدۀ گفتگوی بین مجتهد شبستری و جمعی از علاقمندان به مباحث طرح شده توسط ایشان است. به نظر می رسد که بهترین عنوان برای این گفتگو را می توان «نبوّت محمدی و هویّت مسلمانی» نامید که بدین وسیله در دو بخش در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.  ...
 • متن «نبوت محمدی و هویت مسلمانی (2-3)»
  ارسال شده در چهارشنبه 28 مهر 1395 مصاحبه متن زیر بخش دوم مکتوب شدۀ گفتگوی بین مجتهد شبستری و جمعی از علاقمندان به مباحث طرح شده توسط ایشان است. به نظر می رسد که بهترین عنوان برای این گفتگو را می توان «نبوّت محمدی و هویّت مسلمانی» نامید که بدین وسیله در دو بخش در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.  ...
 • دوره جدید درسگفتارهای مجتهد شبستری
  ارسال شده در دوشنبه 19 مهر 1395 آموزه‌ها و رویکردهای معنوی زیستن (5) درسگفتارهای مجتهد شبستری  با عنوان:«معنوی زیستن» ادامه خواهد یافتزمان: پنج شنبه 29 مهر ماه 1395ساعت 10 تا 12مکان: حسینیه ارشادبرای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 2286646522840012 تماس بگیرید. ...
 • نبوّت محمدی و هویّت مسلمانی (3)
  ارسال شده در چهارشنبه 7 مهر 1395 سخنرانی در تکمیل مطالب طرح شده در گفتگوی دکتر مجتهد شبستری و جمعی از علاقمندان که پیشتر در دو شماره در همین سایت منتشر شده است، فایل صوتی فوق تهیه گردیده که شنیدن آن برای روشن تر شدن آن مطالب بسیار مفید خواهد بود....