از دیگران

 

از دیگران

«۱۰۰ مسئله‌ی ایران»

منطق اصلاح فکر دینی 

(آرش نراقی)

خاستگاه‌های اسلام
آینده ایران در دستان لرزان (محسن رنانی)
دانشجویان علوم سیاسی و علوم انسانی جذب داعش نمی شوند. (خبر سایت العالم)

نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن

مهندس علی رضا آزاد

مبانی تئوریک داعش در فقه سنتی

(سید محمدموسوی عقیقی)

رویکردی نو به قرآن

(مقاله ای از نصر حامد ابوزید/ترجمه محسن آرمین)