اطلاعیه سخنرانی با عنوان «فهم هرمنوتیکی چیست؟»

در ادامه سلسله گفتارهای مؤسسه «پرسش»، محمد مجتهد شبستری شنبه ٢٣ اردیبهشت ماه ساعت ١٧:٣٠ سخنرانی‌ای با موضوع «فهم هرمنوتیکی چیست؟» ارائه خواهد نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧ تماس حاصل فرمایید.