فایل صوتی سخنرانی «الوهیت نامتشخص و خدای متشخص»

در سفر شیراز و در حاشیه سخنرانی «حرمت انسان و حقوق بشر» در دانشگاه شیراز، به دعوت برخی از دانشجویان جلسه ای در گوشه ای از باغ ارم برگزار شد که فایل صوتی آن بدین وسیله ارائه می گردد.

لازم به ذکر است که سروصدای موجود در این فایل به دلیل رفت و آمد عابرین و بازدیدکنندگان از باغ ارم است که پیشاپیش از نازل بودن کیفیت فایل صوتی پوزش می طلبیم.

برای اجرای بهتر فایل صوتی بر روی سیستم خود، از نرم افزار KMPlayer استفاده کنید.

فایل صوتی