توضیح سایت اسرا نیوز

توضیح: این نوشته ابتدا در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ منتشر شد. استاد مجتهد شبستری دوم مرداد ۹۵ با انتشار متنی در سایت خود، خواهان در نظر گرفتن یکی دیگر از مقالات خود در این نوشته شده بودند که این جوابیه را در اینجا می‌توانید بخوانید. با توجه به اینکه همه آرای یک متفکر و نویسنده را نمی‌توان در یک نوشته بررسی و نقد کرد و محدودیت‌های موجود چنین امکانی را به نویسندگان ما نمی‌دهد، ضمن سپاس از ایشان امیدواریم که در ادامه فعالیت‌های اسرانیوز، نوشته مورد اشاره و دیگر مطالب و مقالات ایشان نیز مورد بررسی قرار گیرند. لازم به ذکر است که مطالب اسرانیوز بر اساس آثار آیت‌الله العظمی جوادی آملی تهیه می‌شود تا فضایی برای گفتگو میان آرای متفکران برقرار شود.