توضیح لازم

پاره‌ای از خوانندگان محترم مقاله «ظهور محمد (ص) در تاریخ، سخن خداوند در عالم انسان است» چنین پنداشته اند که نگارنده آن مقاله «وحی محمدی» را نفی کرده است. این تصور نادرست است. به علاقمندان این مباحث توصیه می‌کنم برای آگاه شدن از نظر این نویسنده دربارۀ وحی محمدی به مقالات ۱۴ و ۱۵ و ۱ و ۲ از سلسله «مقالات قرائت نبوی از جهان» که در سایت‌های متعدد و از جمله در همین وبسایت نشر یافته مراجعه کنند.

محمد مجتهد شبستری

تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۳