خدا راز جهان – جلسه پنجم

خدا راز جهان – جلسه پنجم

جلسه پنجم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۷/۷/۲۵ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد.

برای دانلود فایل جلسه پنجم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد.

فایل صوتی