درباره کتاب «جهل مقدس» نوشته الیویه روآ

فایل صوتی

در این فایل صوتی در مورد ضرورت حفظ رابطه دین و فرهنگ و تبادل و تعامل دوجانبه مستمر آنان و خطرهای ناشی از خلاصه کردن دین در «ایمان تعبدی» تحلیل عالمانه ای به عمل آمده است. گوش دادن به این فایل را به علاقمندان وبسایت توصیه می کنیم.

***

گفتگوی کسپر ملویل با الیویه روآ نویسندۀ کتاب «جهل مقدس»؛ جوهر اصلی کتاب، بحثی است دربارۀ اقسامِ جدید بنیادگرایی که به «الهیات، فرهنگ و علم بی‌اعتناست. این بنیادگرایی‌های جدید بر مبنای رابطۀ بی‌واسطه با حقیقت، وجود خداوند، مسیح یا الله شکل می‌گیرد. دین است که به ایمان تقلیل یافته است. به همین دلیل، وقتی قلب‌تان از ایمان سرشار است، دیگر نیاز ندارید چیزی بدانید. فرهنگ رایجی که دربارۀ [فایده‌های] علم وجود دارد، برایتان یا بی‌فایده به نظر می‌آید یا تهدیدآمیز. بی‌فایده است زیر شما خودتان به حقیقت دسترسی دارید و تهدیدآمیز است چون ممکن است ایمانتان را به مخاطره اندازد.

منبع: کانال تلگرام iransociology