دربارۀ کتاب روح اسپینوزا (شفای جان) ترجمۀ مصطفی ملکیان

محمد مجتهد شبستری/

این کتاب که در ماه‌های اخیر وارد بازار نشر شده بدون مبالغه و اغراق شفای جان است. آن خدا که در این کتاب به تصویر کشیده شده خدایی است که نه تنها کاملاً قابل‌قبول و قابل‌دفاع برای انسان معاصر است، بلکه خدایی است که انسان معاصر با تمام وجود و از اعماق تمام درماندگی‌ها و اضطراب‌ها و تنهایی‌هایش درجست‌وجوی اوست. انسان‌شناسی این کتاب هم که از دل آن خداشناسی بیرون آمده، انسان‌شناسی بسیار واقع‌بینانه و آزادکننده است. این خداشناسی و انسان‌شناسی حقیقتاً یک «راه نجات» است. این کتاب را نه یک‌بار بلکه چندین بار باید خواند تا گوهر بی‌نظیری را که در آن نهفته است به‌دست آورد.