سخنرانی‌ها

دین‌داری ما در جهان کنونی 
روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم
سخنرانی در چهلمین روز درگذشت مرحوم مهندس بازرگان
فایل صوتی سخنرانی «مسلمانان و حقوق بشر»
من چه می گویم؟ اصلاح یک انحراف*
دیگری در فلسفه و الهیات 
نبوّت محمدی و هویّت مسلمانی (۳)
نبوّت محمدی و هویّت مسلمانی (۲)
نبوّت محمدی و هویّت مسلمانی (۱)
الوهیت نامتشخص و خدای متشخص
رویکردهای تفسیری معاصر و خوانش قرآن کریم
حرمت انسان و حقوق بشر
نخستین گام‌ها در تفسیر قرآن (هرمنوتیک قرآن)
چرخش هرمنوتیکی در الهیات مدرن
درباره کتاب «جهل مقدس» نوشته الیویه روآ
مقتضیات دین داری در حوزه عمومی
انسانی شدن علوم اسلامی
ده اصل ضروری برای صلح پایدار جهانی
سخنرانی در مجلس بزرگداشت سید محمود طالقانی
زبان حکایت در مثنوی معنوی 
«ظلم زمانه» و «عدل زمانه»
معنای جان در مثنوی معنوی
تفسیر جدید قرآن چگونه میسر می‌شود؟
سخنان گوناگون خداوند 
انتظار ما از پیامبران
معنای «عدالت» در قرآن
۱۰ اصل برای صلح پایدار جهانی 
نام خدا و یاد خدا (۲)
نام خدا و یاد خدا (۱)
فلسفه اخلاقی تربیت در عصر حاضر
معنای دعا در قرآن
نسبت حقوق بشر و حقوق الهی
هرمنوتیک جدید و فهم سنت نبوی 
خدا، قدرت، زور
مولفه های نواندیشی دینی
قرائت مولانا از جهان
تحولات تاریخی دین تا عصر حاضر