سخنرانی در چهلمین روز درگذشت مرحوم مهندس بازرگان

فایل صوتی زیر، سخنرانی محمد مجتهد شبستری در چهلمین روز درگذشت مهندس مهدی بازرگان در سال ۱۳۷۳ است که بدین وسیله در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

فایل صوتی