سخنرانی مجتهد شبستری در دانشگاه امیرکبیر لغو شد

مسئولان دانشگاه امیرکبیر برای سخنرانی مجتهد شبستری در این دانشگاه که قرار بود به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه در روز سه شنبه ۲۵ آبان برگزار شود، مجوز صادر نکردند .

بنا بر این به خوانندگان گرامی این سایت اعلام میشود این سخنرانی لغو شده است.