سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار نمی‌شود

بنا به دعوت رسمی و کتبی «جهاد دانشگاهی» دانشگاه فردوسی مشهد قرار بود مجتهد شبستری در روز یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ تحت عنوان «تفسیر منابع دینی و تحولات زمان» در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی کند. در ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ از سوی جهاد دانشگاهی مشهد به سخنران اطلاع داده شد که «مقامات بالا از تهران» اصرار کرده اند که این سخنرانی نباید برگزار شود و متعاقب آن، دانشگاه فردوسی از صادر کردن مجوز سخنرانی خودداری کرده است و سخنرانی برگزار نمی‌شود.