سخنرانی «مطالعاتی تازه در باب ریشه‌های قرآن و اسلام»

سخنانِ نقّادانه و تأمل‌برانگیز محمدعلی امیرمُعزّی، مجید سلیمانی، و محسن متّقی درباره‌ی خاستگاه‌های اسلام و قرآن

ارائه‌شده در «حلقه‌ی دیدگاه نو» در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ (۹ اسفند ۱۳۹۹) با مدیریت یاسر میردامادی
شنیدنِ این سخنرانی را به همه‌ی علاقه‌مندان به اسلام‌پژوهی و قرآن‌پژوهی، به‌ویژه علاقه‌مندان به رهیافت‌ها و روش‌های نقّادانه و علمی توصیه می‌کنم.

برنامه‌ی سخنرانی
🔅 آغاز نشست و معرفی «حلقه‌ی دیدگاه نو» | ۰۰:۴ تا ۱:۱۶
🔅 معرفی محمدعلی امیرمُعزّی از سوی مدیر نشست | ۱:۱۷ تا ۴:۵۵
🔅 سخنان محمدعلی امیرمُعزّی | ۴:۵۶ تا ۵۷:۲۰
🔅معرفی مجید سلیمانی از سوی مدیر نشست | ۵۷:۲۱ تا ۵۹:۲۴
🔅 سخنان مجید سلیمانی | ۵۹:۲۵ تا ۱:۱۷:۲۳
🔅 معرفی محسن متّقی از سوی مدیر نشست | ۱:۱۷:۲۴ تا ۱:۱۹:۳۲
🔅 سخنان محسن متّقی | ۱:۱۹:۳۳ تا ۱:۳۴:۲۰
🔅 پاسخ امیرمعزّی به پرسش متّقی | ۱:۳۴:۲۱ تا ۱:۴۴:۴۴
🔅 پرسش و پاسخ | ۱:۴۴:۴۵ تا ۲:۳۸:۱۷

🖋 زهیر میرکریمی

فایل صوتی