سپاس

از آن دوستان شفیق و استادان عزیز که به‌مناسبت زادروزم با مرقومه‌ای کوتاه یا بلند در فضای مجازی من را یاد کردند از صمیم قلب سپاس‌گزارم.
در این روزگار عسرت که امثال من در جامعه کنونی ایران می‌گذرانند، هر کدام از آن یادکردن‌ها مرهمی است آرام‌بخش بر زخم‌هایی که جاهلان می‌زنند و تسلائی است موثر بر ناسزاها و طعنه‌هایی که معاندان قدرت‌مدار نثار می‌کنند و تائید و تشویقی است مؤکد برای خود من که تا آخر عمرم که چیزی از آن باقی نمانده در همین راه که هستم بمانم و از آن منحرف نگردم و خود را به تهدیدها و تطمیع‌ها نفروشم و به حقیقت وفادار بمانم.
دست همه شما سروران را با گرمی می‌فشارم و برای‌تان شادکامی و رضایت خاطر از زندگی آرزومندم.

محمدمجتهدشبستری

پانزدهم مهر ماه ۱۳۹۶