فایل صوتی «حقیقت در هرمنوتیک فلسفی»

فایل‌های صوتی زیر حاصل دو جلسه تدریس محمد مجتهد شبستری در موسسه پرسش است که تحت عنوان «حقیقت در هرمنوتیک فلسفی» در تابستان ۱۳۹۵ انجام شده است.

از آنجا که مباحث این دو فایل صوتی تکمیل کننده مباحث درسگفتارهای «هرمنوتیک جدید چیست؟» است که تا کنون در همین وب‌سایت نشر یافته است، این وب‌سایت با کسب اجازه اختصاصی از موسسه پرسش در اینجا به نشر آن‌ها اقدام می‌کند. طبق اعلام موسسه پرسش بازنشر آن‌ها از سوی دیگران مجاز نمی‌باشد.

گفتنی است که در گفتارهای زیر، گاهی بر اثر خطای حافظه اشتباهاً کلمه‌ای به جای کلمه دیگر تلفظ شده است. مثلاً روزنسوایگ به اشتباه وایسکر تلفظ شده یا در دو مورد به جای هایدگر، گادامر گفته شده یا به جای اکسیژن هیدروژن گفته شده است و مانند آن‌ها. شنوندگان گرامی به این اشتباهات و خطای حافظه‌ای توجه نمایند.

جلسه اول

جلسه دوم