فایل صوتی سخنرانی «رویکردهای تفسیری معاصر و خوانش قرآن کریم»

فایل صوتی سخنرانی «رویکردهای تفسیری معاصر و خوانش قرآن کریم» که در روز چهارشنبه مورخ ۵خرداد۱۳۹۵ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و به همت مرکز فرهنگ و اندیشه سازمان جهاد دانشگاهی تهران با سخنرانی دکتر مجتهد شبستری، دکتر محمدرضا بهشتی و دکتر کریمی نیا برگزار گردید بدین وسیله ارائه می گردد.

فایل صوتی