فایل صوتی سخنرانی «مسلمانان و حقوق بشر»

فایل صوتی سخنرانی «مسلمانان و حقوق بشر» که در روز دوشنبه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه هرمزگان توسط محمد مجتهد شبستری منعقد گردیده است، بدین وسیله در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

فایل صوتی