فایل صوتی «فهم هرمنوتیکی چیست؟» (۲)

فایل‌های صوتی جلسه دوم تدریس محمد مجتهد شبستری در موسسه پرسش تحت عنوان «فهم هرمنوتیکی چیست؟» در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ بدین وسیله در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

از آنجا که مباحث این جلسه تکمیل کننده مباحث درسگفتارهای «هرمنوتیک جدید چیست؟» است که تا کنون در همین وب‌سایت نشر یافته است، این وب‌سایت با کسب اجازه اختصاصی از موسسه پرسش در اینجا به نشر آن‌ها اقدام می‌کند. طبق اعلام موسسه پرسش بازنشر آن‌ها از سوی دیگران مجاز نمی‌باشد.

فایل صوتی