مصاحبه‌ها

عنوان تاریخ نشر
شما قرآن را چگونه به فهم در می‌آورید؟ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
حقوق بشر اسلامی نمی‌شود، اما مسلمانان باید آن را بپذیرند ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
در جست‌وجوی معنای معناها ۱۷ آذر ۱۳۹۳
قرائت انسانی از دین چگونه قرائتی است؟ ۱۹ دی ۱۳۹۲
گفتگوی Kuhlmann با شبستری پیرامون اسلام و دموکراسی ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
قاعده عدالت و علم فقه – گفتگوی با دفتر تبلیغات اسلامی ۲۷ تیر ۱۳۹۰
هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان – گفتگو با جلال توکلیان و سروش دباغ ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
زندگی به مثابه زیستن ۱۵ آذر ۱۳۸۹
از مقالات «قرائت نبوی از جهان»تا درسگفتارهای «خدا راز جهان» ۹ شهریور ۱۳۸۹
مصاحبه رادیو زمانه با مجتهد شبستری درباره حقوق بشر ۱۶ آذر ۱۳۸۷
حکومتی باید که وابسته به نهاد دین نباشد – مصاحبه با زوددویچه تسایتونگ ۱ آذر ۱۳۸۶