مصاحبه‌ها

حقوق بشر اسلامی نمی‌شود، اما مسلمانان باید آن را بپذیرند
در جست‌وجوی معنای معناها
قرائت انسانی از دین چگونه قرائتی است؟
گفتگوی Kuhlmann با شبستری پیرامون اسلام و دموکراسی
قاعده عدالت و علم فقه – گفتگوی با دفتر تبلیغات اسلامی
هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان – گفتگو با جلال توکلیان و سروش دباغ
زندگی به مثابه زیستن
از مقالات «قرائت نبوی از جهان»تا درسگفتارهای «خدا راز جهان»
مصاحبه رادیو زمانه با مجتهد شبستری درباره حقوق بشر
حکومتی باید که وابسته به نهاد دین نباشد – مصاحبه با زوددویچه تسایتونگ