معناگرا زیستن – جلسه سیزدهم

جلسه سیزدهم از درس گفتارهای «معناگرا زیستن» که به تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۷در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد.

برای دانلود فایل جلسه، روی «فایل صوتی» کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقباً از همین صفحه قابل مشاهده می باشد.

فایل صوتی