مقالات «قرائت نبوی از جهان» (درآمدی بر پدیدارشناسی و فهم هرمنوتیکی متن قرآن) در مرحله بازسازی است

محمد مجتهد شبستری

اخیرا اطلاع یافتم که مقالات پانزده گانه «قرائت نبوی از جهان» که در سایت‌های متعدد به صورت یک مجموعه منتشر شده بود. بار دیگر به صورت یک کتاب در اینترنت منتشر شده است، در حالی که ناشر محترم نویسنده آن مقالات را از این اقدام با خبر نکرده است.

مایلم در اینجا به اطلاع علاقمندان آن مقالات برسانم که آنچه از آن مقالات و ضمائم و یادداشت‌های مرتبط با آن‌ها فعلاً در دسترس است از هیچ نظر پرداختۀ نهائی آن مجموعه دشوار یاب نیست. آن مجموعه مقالات هم اینک از سوی نویسنده آن‌ها در حال بازسازی و آسان نگاری است. امیدوارم این کار چندان به طول نینجامد و من بتوانم در سال ۱۳۹۶ پرداختۀ نهایی آن مجموعه را به صورت کتاب در اختیار خوانندگان گرامی قرار دهم.