هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه دوم – بخش اول

برای دانلود فایل بخش اول از جلسه دوم درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد.

 

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه دوم – بخش اول

فایل صوتی