هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه هفتم

برای دانلود فایل جلسه هفتم (جلسه سوم از ترم دوم) درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد.

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه هفتم

فایل صوتی