هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه چهارم

برای دانلود فایل جلسه چهارم درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد.

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه چهارم

فایل صوتی