دسته بندی های ارشیو: آخرین مطالب

چکیدۀ کتاب «ابرهای ندانستن»

untitled-2

۱٫ میان انسان و خدا «اَبر جهل» حائل است و این ابر با قوۀ عاقله قابل شکافتن نیست. ۲٫ باید با ایجاد «اَبر فراموشی» کلیۀ ماسوی الله را فراموش کرد تا بتوان مستقیماً در آستانۀ ورود در «اَبر جهل» قرار گرفت. ۳٫ سپس باید با نوک پیکان «عشق کور» به ابر جهل حمله کرد و آن را شکافت و وارد […]

ادامه مطلب

خدا و انسان زبان مشترک (لفظی و بین‌الاذهانی) ندارند

محمدمجتهدشبستری اکنون که کسالت یک ساله اجازه نمی‌دهد به‌صورت مشروح به دو مقالۀ انتقادی دکتر واله و دکتر واعظی که هر دو متن در این سایت نیز منتشر شده‌اند، بپردازم به بیان یک نکتۀ اساسی بسنده می‌کنم. ریشۀ اصلی اختلاف نظر میان صاحب این قلم و آن دو نویسندۀ محترم و همفکرانشان این است که به زعم من خدا و […]

ادامه مطلب

دو مقاله از فصلنامه تحلیلی-انتقادی حوزه

در اولین شمار‌ه از دوره جدید فصلنامه تحلیلی-انتقادی حوزه که در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد، دو مقاله در نقد مجتهد شبستری توسط احمد واعظی و حسین واله منتشر گردید که بدین‌وسیله آن مقالات بازنشر می‌گردد: ۱- مروری انتقادی بر قرآن‌شناسی مجتهد شبستری – احمد واعظی ۲- دو راهبرد به احکام اجتماعی شریعت – حسین واله

ادامه مطلب