دسته بندی های ارشیو: آخرین مطالب

توجه فرمایید!

بدین وسیله اعلام می‌شود محمدمجتهدشبستری طی تماس تلفنی اظهار نمودند مصاحبه‌ای که در سایت ایلنا به تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شده است اساساً صورت نگرفته و انتساب آن به ایشان تکذیب می‌شود.

ادامه مطلب

داود فیرحی: برای استاد مجتهد شبستری

داود فیرحی/ ۱۴ دی ۹۶ نگارنده در کوته‌نگاشت‌های پیشین اشاره داشتم که برای سنجش دقیق تر از ماهیت و ارزش «دانش فقه» لازم است این دستگاه دانش را از چهار چیز دیگر تفکیک نمود؛ الف) تاریخ فقه؛ ب) فتواها و نظریات فقهی؛ ج) ایدئولوژی‌های فقهی؛ د)سیرۀ عملی فقیهان. استاد اندیشمند جناب آقای مجتهد شبستری ذیل عنوان «عبور از اعتبار شرعی […]

ادامه مطلب

عبور از اعتبار شرعی دانش فقه

محمدمجتهد شبستری/ محقق ارجمند دکتر فیرحی نکات مهمی را در ۴ بخش با عنوان «چرا گذر از فقه شدنی نیست؟» یادآور شده‌اند که مورد پذیرش اینجانب هم هست. اما آن مطالب به حل مسأله مورد بحث در یادداشت «چرا از فقه اجتماعی عبور می‌کنم؟» کمک نمی‌کند. دانش فقه یک دانش عملی است که با سایر دانش‌ها یک تفاوت اساسی دارد […]

ادامه مطلب