دسته بندی های ارشیو: خدا راز جهان (68/68)

خدا راز جهان – جلسه پنجاه و هشتم

جلسه پنجاه و هشتم  از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۹ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه و هشتم  درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه پنجاه و هفتم

جلسه پنجاه و هفتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۵ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه و هفتم  درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات پنجاه و ششم

جلسه پنجاه و ششم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۵ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه و ششم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات پنجاه و پنچ

جلسه پنجاه و پنج از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه و پنج درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات پنجاه و چهارم

جلسه پنجاه و چهارم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه و چهارم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات پنجاه و سوم

جلسه پنجاه و سوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه و سوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات پنجاه و دوم

جلسه پنجاه و دوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه و دوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات پنجاه و یکم

جلسه پنجاه و یکم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه و یکم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات پنجاهم

جلسه پنجاه از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات چهل و نهم

جلسه چهل و نهم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهل و نهم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 7