دسته بندی های ارشیو: خدا راز جهان (68/68)

خدا راز جهان – جلسات شصت و ششم

جلسه شصت و ششم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۶ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و ششم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات شصت و پنجم

جلسه شصت و پنجم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۲ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و پنجم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه هفتم

جلسه هفتم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۷/۹/۷ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه هفتم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه ششم

جلسه ششم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۷/۸/۲۳ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه ششم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه پنجم

خدا راز جهان – جلسه پنجم جلسه پنجم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۷/۷/۲۵ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه چهارم

خدا راز جهان – جلسه چهارم جلسه چهارم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۷/۷/۱۸ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهارم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سوم

خدا راز جهان – جلسه سوم جلسه سوم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۷/۷/۴ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه دوم

برای دانلود فایل جلسه دوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد. فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/Khoda%20raz%20jahan%20-%202.lite.mp3

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه اول

برای دانلود فایل جلسه اول درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد. فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/Khoda%20raz%20jahan%20-%201.lite.mp3

ادامه مطلب
1 5 6 7