دسته بندی های ارشیو: معنای زندگی در پنج دین بزرگ جهان (22/22)

معنای زندگی در پنج دین بزرگ جهان – جلسه دوم

جلسه دوم مجموعه درس گفتارهای «معنای زندگی در پنج دین بزرگ جهان» به تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۱ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه دوم درس گفتار های «معنای زندگی در پنج دین بزرگ جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه […]

ادامه مطلب

معنای زندگی در پنج دین بزرگ جهان – جلسه اول

جلسه اول مجموعه درس گفتارهای «معنای زندگی در پنج دین بزرگ» به تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه اول درس گفتار های «معنای زندگی در پنج دین بزرگ جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره […]

ادامه مطلب
1 2 3