دسته بندی های ارشیو: سخنرانی‌ها

مولفه های نواندیشی دینی

من از این فرصت که این محفل ماهیانه در اختیار می‌گذارد استفاده می‌کنم و به این موضوع می‌پردازم که مولفه‌های نواندیشی دینی که در سال‌های اخیر زیاد روی آن تکیه می‌شود ولی قدمتی تقریبا صدوپنجاه ساله در جهان اسلام دارد، از نظر من چیست. سعی می‌کنم این موضوع را با بیان چند مطلب توضیح دهم: ۱٫  قبلا باید تعریف خود […]

ادامه مطلب

قرائت مولانا از جهان

جلا‌ل‌الدین رومی در مثنوی معنوی جهان را قرائت می‌کند، قرائتی داستانی عرفانی. مثنوی وی بیش از هر چیز یک «خواندن» است، خواندن جهان (که شامل انسان هم هست) به مثابه پدیدارهایی که معنای نهایی همه آنها «خدا» است. سبک این خواندن «حکایت» است و او یک حکایت‌کننده. او از آنچه بر جهان گذشته و می‌گذرد و به صورت پدیدارها آشکار […]

ادامه مطلب

تحولات تاریخی دین تا عصر حاضر

نخست به تعریف مختصری از دین که پاره ای از دین شناسان بزرگ آن را مطرح کرده اند اشاره می‌کنم و سپس، به بررسی نظر پاره ای دیگر از دین شناسان میپردازم که از پنج گونه دین و دینداری در طول تاریخ سخن به میان آورده اند. بررسی این پنج نوع از دین و دینداری، در پاسخگویی به این سوال […]

ادامه مطلب
1 3 4 5