دسته بندی های ارشیو: نقدها و پاسخ‌ها

عبدالحسین خسروپناه و محمد قمی: نقد دیدگاه تفسیری محمد مجتهد شبستری

محمد مجتهد شبستری با تکیه بر دیدگاه هرمنوتیکی و تفسیری خود، قرآن کریم را «کلام نبوی» و قرائت توحیدی پیامبر اسلام از جهان در پرتو وحی می‌داند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای به نقد دیدگاه تفسیری او پرداخته‌ایم تا با نشان داد نقاط ضعف این دیدگاه، سستی نظریۀ او دربارۀ «کلام نبوی بودن قرآن» بیش از پیش […]

ادامه مطلب

عبور از اعتبار شرعی دانش فقه*

محمدمجتهد شبستری/ محقق ارجمند دکتر فیرحی نکات مهمی را در ۴ بخش با عنوان «چرا گذر از فقه شدنی نیست؟» یادآور شده‌اند که مورد پذیرش اینجانب هم هست. اما آن مطالب به حل مسأله مورد بحث در یادداشت «چرا از فقه اجتماعی عبور می‌کنم؟» کمک نمی‌کند. دانش فقه یک دانش عملی است که با سایر دانش‌ها یک تفاوت اساسی دارد […]

ادامه مطلب

دو مقاله از فصلنامۀ تحلیلی-انتقادی حوزه

در اولین شمار‌ه از دوره جدید فصلنامه تحلیلی-انتقادی حوزه که در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد، دو مقاله در نقد مجتهد شبستری توسط احمد واعظی و حسین واله منتشر گردید که بدین‌وسیله آن مقالات بازنشر می‌گردد: ۱- مروری انتقادی بر قرآن‌شناسی مجتهد شبستری – احمد واعظی ۲- دو راهبرد به احکام اجتماعی شریعت – حسین واله

ادامه مطلب

احمد واعظی: مروری انتقادی بر قرآن‌شناسی مجتهد شبستری

احمد واعظی اشاره دکتراحمدواعظی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، معتقد است دعاوی و تلقی‌های نامتعارف و ناسازگار با باورداشت‌های قاطبه مسلمین در رویکرد قرآن‌شناسانه مجتهد شبستری دچار ضعف استدلالی است و تلاش‌های ایشان بستری برای مدلّل کردن این دعاوی با کاستی‌ها و ناکامی‌های جدّی مواجه است اما معتقد است: ایشان نه به‌لحاظ ادله درون‌دینی و نه ادله برون‌دینی قادر به […]

ادامه مطلب

داود فیرحی: برای استاد مجتهد شبستری

داود فیرحی/ ۱۴ دی ۹۶ نگارنده در کوته‌نگاشت‌های پیشین اشاره داشتم که برای سنجش دقیق تر از ماهیت و ارزش «دانش فقه» لازم است این دستگاه دانش را از چهار چیز دیگر تفکیک نمود؛ الف) تاریخ فقه؛ ب) فتواها و نظریات فقهی؛ ج) ایدئولوژی‌های فقهی؛ د)سیرۀ عملی فقیهان. استاد اندیشمند جناب آقای مجتهد شبستری ذیل عنوان «عبور از اعتبار شرعی […]

ادامه مطلب

داود فیرحی: چرا «گذر از فقه شدنی نیست»؟

متن زیر پاسخ دکتر داود فیرحی به یادداشتی است که چندی پیش در همین وب‌سایت با عنوان «چرا از فقه اجتماعی عبور می‌کنم» منتشر شد. برای استاد مجتهد شبستری! در مصاحبه کوتاهی اشاره داشتم که با توجه به وضعیت فکری- تمدّنی جوامع مسلمانی، و جایگاه دانش فقه در آن، گذر از فقه برای چنین جوامعی شدنی نیست. استاد اندیشمند جناب […]

ادامه مطلب

چرا از فقه اجتماعی عبور می‌کنم؟

محمد مجتهد شبستری/ بعضی از محققان ما چون دکتر داود فیرحی بر این باورند که عبور از اجتهاد فقهی اجتماعی (فقه سیاسی، اقتصادی، جزائی و …) که صاحب این قلم پیشنهاد می‌کند شدنی نیست و برای حکمرانی در کشوری چون ایران با سنّت دیرینه دینی اسلامی باید صبورانه و به‌تدریج گونه‌ای اجتهاد فقهی اجتماعی به وجود آوریم. سخن من با […]

ادامه مطلب

نقد سوم محمد محمدرضایی

محمد محمدرضایی/ باسمه تعالی (اسلام و حقوق بشر) همکار گرامی جناب آقای دکتر محمد مجتهد شبستری، جناب‌عالی در مقالات و نوشته¬های خود عنوان نموده¬اید: مبناهای تئوریک داعش و الهی‌دانان و فقیهان مسلمان و شیعی یکسان است. و آن مبنا چنین اعتقادی است: هر دو ( اعتقاد دارند که متون قرآن و حدیث، حاوی یک سلسله نظام‌های ثابت و ابدی معرفتی، […]

ادامه مطلب

نقد دوم محمد محمدرضایی بر پاره‌ای از آراء مجتهد شبستری*

محمد محمدرضایی/ باسمه تعالی همکار گرامی جناب آقای دکتر محمد مجتهد شبستری حضرت عالی در نوشته‌ها و مقالات و کتاب‌های خود بر آن هستید که قرآن کتاب قانون نیست و اصولاً دین با فرهنگ زمانه عجین است. و بسیاری از خطابات آن متوجه آن اجتماع خاص است، و اجتماع آن عصر هم زوال پیدا کرده است، در نتیجه آن خطابات […]

ادامه مطلب

یادداشتی دین‌پژوهانه بر دو فراخوان استاد مجتهد شبستری از مراجع گرامی تقلید و فضلا‌ی حوزه *

باقر طالبی دارابی[۱]/ دین‌پژوهی به مثابه دانشی مدرن، رهیافت‌هایی به دین را سر لوحه کار خود دارد که در مجموع برای دینداری کسی که به امر دین‌پژوهی مبادرت می‌کند، پیامدهایی (مثبت و منفی) دارد. شکل‌گیری دانشگاه ادیان و مذاهب قم با موضوع محوری «دین پژوهی» به توسط جمعی از درس خوانده های حوزوی (روحانیون) بی‌تردید، یک پدیده بی‌نظیر در حیات […]

ادامه مطلب
1 2