دسته بندی های ارشیو: قرائت نبوی از جهان

قرائت نبوی از جهان (۱۱) – متن قرآن و ماتن قرآن

قرائت نبوی از جهان (۱۱) متن قرآن و ماتن قرآن در این مقاله چندنکته را توضیح می‌دهم که به فهم مقالات پیشین کمک می‌کند. ۱٫ از آغاز ظهور اسلام تا امروز اساس مسلمان بودن دو «گواهی دادن» است ۱) «گواهی می‌دهم معبودی جز خدا نیست»، ۲) «گواهی می‌دهم محمد رسول خداست» «اشهد ان لااله‌الّا الّله و اشهد انّ محمدّاً رسول‌اللّه» […]

ادامه مطلب

قرائت نبوی از جهان (۱۰) – یک گام به سوی تفسیر تاریخی قرآن

یک گام به سوی تفسیر تاریخی قرآن  (هرمنوتیک قرآن)  استادان گرامی و دانشجویان عزیز ۱- به سبب تغییرات عمده فرهنگی که در یک قرن اخیر در جامعه‌های اسلامی پدید آمده بسیاری از فهم های پیشین از قرآن امروز از نظر اخلاقی و علمی نامقبول می‌نماید. از آنجا که آن متون منبع و مأخذ اصلی کسب ارزش‌های اخلاقی و معنای زندگی […]

ادامه مطلب

قرائت نبوی از جهان (۹) – فهمیدن انسان یا فهماندن خدا؟

فهمیدن انسان یا فهماندن خدا؟ در مقالات پیشین، همواره بر تحلیل فهم مشترک مؤمن و غیرمؤمن از متن قرآن تکیه نموده‌ام. در آنها استدلال کرده‌ام که این فهم بدون مفروض بودن یک گوینده انسانی برای این متن ممکن نیست. منظور از این فهم مشترک این نیست که مؤمنان و غیرمؤمنان  «فهم واحد» از متن قرآن داشته‌اند آشکار است که چنین فهم […]

ادامه مطلب

قرائت نبوی از جهان (۸) – قرآن (مُصحف شریف) یک متن تاریخی است

قرائت نبوی از جهان (۸) قرآن (مُصحف شریف) یک متن تاریخی است، نه یک متن ماوراء‌الطبیعی! کلام نبوی در نگاهی دیگر ۱٫ دو سال از نشر نخستین مقاله قرائت نبوی از جهان در فصلنامه مدرسه، می‌گذرد. اکنون ضروری می‌بینم مدعای اول آن مقاله را با در نظر گرفتن پاره‌ای نکات مهم که در نقد آن خوانده‌ام بار دیگر صورت‌بندی کنم. کوشش من […]

ادامه مطلب

قرائت نبوی از جهان (۷)

قرائت نبوی از جهان (۷)   می‎توانیم لُبّ‎‎لباب موضوعات متعددی را که برای توضیح نظریۀ «کلام نبوی» در مقالات یکم تا پنجم از سلسله مقالات «قرائت نبوی از جهان» آورده‎ام در چند مطلب اساسی زیر خلاصه کنیم: ۱٫ منظور از «کلام» که در آن مقالات امکان نسبت آن به خدا نفی و امکان نسبت آن به پیامبر اسلام پذیرفته می‎شود […]

ادامه مطلب

قرائت نبوی از جهان (۶) – تخریب نظریات به جای نقد نظریات

تخریب نظریات به جای نقد نظریات چند سال پیش که شاهد آزادی نسبی مطبوعات بودیم وقتی نظر یا نظریه‌ای جدید در باب دین منتشر می‌شد حتی منسوبان به مراکز قدرت سیاسی برای مقابله با آن حداقل در اوّلین مرحلۀ از در نقد وارد می‌شدند. اما امروزه که از آن آزادی نسبی هم خبری نیست نه تنها آن منسوبان به جای […]

ادامه مطلب

قرائت نبوی از جهان (۵) – پیش فرض‌های تفسیر آزاد قرآن (۵) – نصّ‌‌‌گرائی فقهی و قرآن نامفهوم

پیش فرض‌های تفسیر آزاد قرآن (۵) نصّ‌‌‌گرائی فقهی و قرآن نامفهوم تنها پاره‌ای از فیلسوفان مسلمان (ملاصدرا) نیستند که قرآن را نامفهوم می‌سازند، فقیهان نصّ‌‌گرا هم همین کار را می‌کنند. فقیه وقتی می‌گوید تمام احکام جزائی و یا احکام ارث و یا احکام خانواده و… که در قرآن آمده باید بدون کم و کاست در جامعه‌های جدید امروز مسلمانان اجراء […]

ادامه مطلب

قرائت نبوی از جهان (۴) – پیش فرضهای تفسیر آ‍زاد قرآن (۳) – نظریۀ ملاصدرا و نامفهوم شدن قرآن

پیش فرضهای تفسیر آ‍زاد قرآن (۳) نظریۀ ملاصدرا و نامفهوم شدن قرآن در مقالۀ قرائت نبوی از جهان (۲) گفتم نه تنها نظریۀ کلامی رائج و مشهور، بلکه تبیین فیلسوفان و عارفان مسلمان نیز از وحی، قرآن را از قلمرو مفهوم همگان بودن خارج می‌کند. حال که در مقاله گذشته منظور از مفهوم همگان بودن را توضیح داده‌ام جای این […]

ادامه مطلب

قرائت نبوی از جهان (۳) – پیش فرضهای تفسیر آ‍زاد قرآن (۲) – مقتضَیات فهم و مقتضَیات ایمان

پیش فرضهای تفسیر آ‍زاد قرآن (۲) مقتضَیات فهم و مقتضَیات ایمان در الهیات و عرفان ادیان ابراهیمی موضوعات مهمی پیرامون کتابهای مقدّس مطرح شده که می‌توان آنها را به چهار بخش عمده زیر تقسیم کرد: ۱٫ آیا خدا کلام می‌آفریند یا سخن می‌گوید؟ ۲٫ حقیقت آن حادثه‌ها که در وحی به موسی (ع) یا وحی به محمد (ص) یا سایر […]

ادامه مطلب

قرائت نبوی از جهان (۲) – کلام خدا و کلام انسان – پیش‌فهم‌های تفسیر آزاد قرآن

کلام خدا و کلام انسان پیش‌فهم‌های تفسیر آزاد قرآن ۱- مدّعاهای اصلی مقاله: مقالۀ «قرائت نبوی از جهان» که در فصلنامۀ مدرسه شماره ۶ چاپ شد نظریه‌ای فلسفی یا الهیاتی یا علمی درباره حقیقت کلام الهی یا وحی یا تجربه نبوی و مانند اینها نیست. آن مقاله نظریه‌ای است درباره «چگونه مفهوم شدن» متن قرآن که دو مدعای اصلی دارد: […]

ادامه مطلب
1 2 3 4