دسته بندی های ارشیو: نقدها و پاسخ‌ها

پاسخ مجتهد شبستری به آیت‌اله سبحانی چرا زبان تهمت و تخریب گشوده‌اید؟!

آیت‌الله جعفر سبحانی پس از سلام و تحیات، در آخرین روزهای سال ۱۳۸۷ اظهارات جنابعالی را پیرامون سخنرانی اینجانب در دانشگاه صنعتی اصفهان که از سوی خبرگزاریهای وابسته به دولت با آب و تاب فراوان به صورتی بسیار گسترده منتشر شد خواندم. از آن سخنان هم متعجب و هم متأسف شدم. تعجب من از آن است که می‌بینم یک استاد […]

ادامه مطلب

انسداد تفکر – پاسخ مجتهد شبستری به احمد احمدی

در روزنامه کیهان پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۶ آقای دکتر احمد احمدی مطلبی تحت عنوان ” مغالطه آشکار”  در نقد آن چه در روزنامه اعتماد ۵۹/۸۶ با عنوان نسبت حقوق بشر و حقوق الهی از اینجانب چاپ شده بود نوشته اند. برای روشن تر شدن محل نزاع میان دوگونه تفکر که یکی از اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ دفاع می کند و […]

ادامه مطلب
1 2