بازنشر هشت مقاله دیگر

چون محتوای هشت مقاله زیر با «مقالات هفتگانه» که پیش‌‌تر نشر کرده‌ایم ارتباط وثیق دارند، آن‌هارا مجدداً منتشر می‌کنیم:

۱٫ حقیقت دینی چیست؟ (۱۳۷۹)

۲٫ معنای «انزال کتاب» در قرآن (۲۲ مرداد ۱۳۹۳)

۳٫ خداوند کتاب نازل کرده است (۱۴ مرداد ۱۳۹۳)

۴٫ الهیات مسلمان بودن (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴)

۵٫ الهیات مسلمان زیستن (۳ خرداد ۱۳۹۴)

۶٫ الهیات تفهمی (۱) (۱۱ تیر ۱۳۹۴)

۷٫ الهیات تفهمی (۲) (۱۴ تیر ۱۳۹۴)

۸٫ از کمند هرمنوتیک نمی‌توان فرار کرد (۶ دی ۱۳۹۴)